Magyar Kertépítők
Országos Szövetsége


Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

2009 óta társaságunk Székesfehérvár közterületeinek, illetve beépítetlen önkormányzati tulajdonú területeinek kezelője. A Városgondnokság látja el a városi utak, hidak, parkolók, járdák, zöldterületek valamint a városi csapadékvíz elvezető rendszerek, így a zárt csapadékcsatornák és nyílt árkok üzemeltetését, illetve fenntartását. Ugyancsak feladataink közé tartozik a városi közvilágítás és díszvilágítás ellátása. A feladatok egy részében nemcsak üzemeltetést, hanem kisebb egyedi munkák beruházását is elvégezzük. A parkfenntartás keretén belül legfontosabb munkáink közül kiemelkednek a virágágyak tervezése és fenntartása, a zöldfelületek napi fenntartása, a fasorok fenntartása és ápolása, növényvédelme, természetvédelmi területeink megvédése. A lakókkal közösen szépítjük a közterületeinket a városszépítő akciónkal. A parkrekonstrukción kívül új parkok beruházását is saját munkaerővel végezzük, ezzel városunk zöldfelületeit fejlesztjük, szépítjük, hogy az itt élők szebb környezetben tölthessék mindennapjaikat. A Városgondnokság többi szakterületén dolgozó kollégáinkkal napi munkakapcsolatban végezzük el a teljes körű új fejlesztéseket az Önkormányzati intézményekben is.

Játszóparkokat, kondiparkokat és fitness eszközöket tartalmazó játszótereket és sport pályákat is építünk.

Bozai István

ügyvezető igazgató

www.varosgondnoksag.hu

8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A

T: 22-513-491

Mobil: 70-66-99-097 Spanyárné Halász Szilvia főkertész

Email:spanyarne.szilvia@varosgondnoksag.hu