Magyar Kertépítők
Országos Szövetsége


Magyar Tájépítészek Szövetsége

A Szövetségről:

Egy szakma öntudatra ébredésének első jele, ha képviselői érzik, hogy van véleményük a világról és az azt alakító folyamatokról. Ha ez a vélemény markánsan más, de nem vehet részt a társadalom szellemi formálásában, akkor az a szakma csak önmagáért él, amíg el nem sorvad. A szellemi műhelyek, legyenek azok bármilyen beállítottságúak, a "középszer", a "tudatlanság" és a "gagyi" ellen veszik fel a harcot úgy, hogy közben egymással és skizofrén módon, saját magukkal is dialektikus harcot vívnak. Egy valami azonban mindig közös alapra helyez bennünket: lételemünk a tér, a forma, a gondolat, és az ezeket rendszerbe foglaló ökológia, amely mindig alázatra késztet, és arra tanít, hogy tág szemmel járjunk a világban...

http://tajepiteszek.hu/