Magyar Kertépítők
Országos Szövetsége


Magyar Turizmus Zrt. különdíja - Barack-Virág Kft.

Kert stelázsival

A régi időkben nagyanyáink is törekedtek a szépre, de elsősorban a használhatóság, valamint a szükségletek előteremtése volt a szempont a „ház-táj” kialakításánál. Akkoriban is megtörtént a kert és az épület összekapcsolása, mely nem célzatos, inkább ösztönös megoldásokat tartalmazott, vagy tapasztalatokra épült.

Manapság a kerttervezők visszanyúlva ezekhez a gyökerekhez, tudatosan alkalmazzák a lakóépület és a kert összehangolását, kapcsolatot teremtve a bent és a kint között. Munkáink során számos példa adódott ennek jegyében úgy, mint a nappali meghosszabbítása, a terasz kibővítése, illetve a természet megjelenítése a szűkebb életterekben.

Napjainkban újra érték a családi örökség, a rég múlt idők tisztelete, a hagyományok megőrzése. Ennek az új szemléletnek köszönhetően gyakran találkozhatunk régről gyűjtött bútorok, kiegészítő eszközök újragondolásával. Ezen tárgyak elhelyezése és hasznosítása nem csak használati, de komoly esztétikai értéket is képvisel. Leggyakrabban a nyári konyhában, vagy éppen a hátsó féltető alatt folytatják szolgálatukat, őrizve a régi szép napok titkait.