Magyar Kertépítők
Országos Szövetsége


Profi 1. helyezés - Tubakert Kft.

"Ölelés"

Kertfilozófia:

Emberi létezésünk legfőbb kerete, színtere a család, amely egész életünket végigkíséri. Ez a természetes közeg jelenik meg az elénk táruló kertrészletben is. Az erdei hangulatot idéző gazdag évelőbeültetést két, tekintélyes fenyőfa emeli ki. Különbözőségük és egyben hasonlóságuk magukban hordozzák a teremtett világ két alapvető minőségét. Megjeleníti az alkotó apai és az életet adó anyai erőt. Ez a két erő öleli át jelképesen az előttük csordogáló és áramló patakot, amely átvitt értelemben a vérségi kapcsolódás képét vetíti elénk. Belőlük, mint forrásból indul útjára a család megújulását és továbbélését biztosító új élet is, a gyermek születése. 
A patak, mint az idő folyamát szimbolizáló természeti elem, lehetőséget nyújt számára, hogy saját ritmusában, hullámvölgyeken és -hegyeken keresztül kövesse egyéni útját. A vízfolyam kettős természetével állandóságot és változatosságot nyújt. Medre lehet örömnek és bánatnak, könnyed szárnyalásnak és mély nehézségnek.
Ezt érzékelhetjük a "hunyorgó" és különböző színekben pompázó virágokkal díszített, de súlyos és stabil kövekkel övezett tó megjelenítésében is. A család megtartó ereje és szeretetteli ölelése mind-mind segíti a gyermek kiteljesedését, boldogulását és boldogságát. A tó egyben jelképe életünk utolsó szakaszának, a megnyugvásnak és a feloldódásnak teret adó végtelenségnek is.