Magyar Kertépítők
Országos Szövetsége


Diák 1. helyezett - Biorecycling diákcsapat

“Fehér folyók” 

Kertfilozófia:

A verseny kiírásának megfelelően a kert az ellentétekre épít. A statikus sík és a mozgalmas - tört, ferde, kiemelkedő és besüllyedő - felületek találkozási pontját, az ellentétek metsződési terét imitálja a kert. Ezen a ponton az ellentétes hatások kioltják egymás homogenitását, egy harmonikus tér jön létre, amely nyitott, ugyanakkor bensőséges, megnyugtató. A filozófia orientális eszközrendszerrel, de a nyugati igényeknek megfelelően ölt alakot. A növényés anyaghasználat jellemző, általános tájrészleteket stilizál, egyszerre találhatóak meg a dombok, a sík, az érintetlen és az emberi jelenlét. A megdőlő elemek a természet vad erejét illetve az emberi alakító tevékeny-séget egyaránt magukban hordozzák, a pallók elválasztanak, de méretükkel, színükkel, formájukkal összekötik a természetesebb gyepfelületet és a kisebb kőzúzalékot.