Magyar Kertépítők
Országos Szövetsége


Tájjal tanulás

Új szakmanépszerűsító projekt indul Tájjal tanulás néven.

Az/Agrárminisztérium/támogatásával az/Ormos Imre Alapítvány/országos videópályázatot szervez középiskolásoknak, melynek célja a helyi kötődésük, a számunkra fontos értékek, hagyományok (identitáselemek), a hellyel kapcsolatos víziójuk bemutatása.*Jelentkezni 2021. október 1-ig lehet*, a//projekt végeredményeként a kiválasztott alkotások profi stábbal is elkészítésre kerülnek, és egy ünnepélyes rendezvényen lesznek először láthatóak.

A program hozzájárul a táj iránti fogékonyság növeléséhez, a társadalmi részvétel erősítéséhez az élhető települések kialakításában; a táji adottságokon alapuló tájhasználatok támogatásában; degradálódott/leromlott tájak helyreállításában; táji örökségeink megőrzésében.

A projekt szakmai partnere a/MATE Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszéke/, kommunikációs partnere a/Magyar Tájépítészek Szövetsége/és a/Woodapest Egyesület./

Részletek: https://tajepiteszek.hu/tajjal-tanulas

2021. szeptember 22.