Magyar Kertépítők
Országos Szövetsége


Módosult a VPAKG 2021

Módosult az „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” című (VP4-10.1.1-21 kódszámú) felhívás

A 2022. január 1-2024. december 31-ig tartó támogatási időszakban elvárt kötelezettség, hogy a támogatás folyósításának időszakában a gazdálkodó jogszerű földhasználattal rendelkezzen. Azonban vannak olyan helyzetek, amikor a gazdálkodó a 3 év egészében nem tud eleget tenni ezen elvárásnak. A súlyos szankciók alkalmazásának kiküszöbölése érdekében került módosításra a pályázati felhívás szövege az alábbiakban ismertetettek szerint.

Lehetővé válik, hogy állami és a magántulajdonban lévő területeken a lejáró földhasználattal érintett területek szankció nélküli visszavonására kerülhessenek azzal, hogy a támogatást igénylőnek a Kincstár megkeresésére be kell nyújtania a lejáró földhasználat igazolására szolgáló dokumentumot. Az adott terület használatának tényét igazoló, jegyző által kiállított hatósági bizonyítvány nem fogadható el a visszavonás feltételeként

A visszavonást a gazdálkodó/kedvezményezett kizárólag a lejáró földhasználattal érintett földterület (hrsz.) vonatkozásában teheti meg. A kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek teljes visszavonására csak abban az esetben van lehetőség, amennyiben a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület egészén lejár a támogatást igénylő jogszerű földhasználata. Amennyiben a lejáró földhasználattal érintett terület nem a KET teljes területét érinti, úgy a támogatást igénylőnek szükséges elvégezni a KET vonatkozásában visszamaradt, támogatásra jogosult terület lemérését, s feltöltését

.A visszavonási kérelmet az alábbi időpontokig kell benyújtani a lejáró földhasználat vonatkozásában is:

a.) a 2023., azaz a második naptári év vonatkozásában: 2023. január 15.;

b.) a 2024., azaz a harmadik naptári év vonatkozásában: 2024. január 15.;

 

Amennyiben a támogatást igénylő a fenti időpontig (január 15.) nem nyújt be visszavonási kérelmet, úgy a lejáró földhasználattal érintett terület ellenőrzéskor kizárásra kerül, s az addig felvett támogatási összeget vissza kell fizetni.

Ha a lejáró földhasználattal érintett terület visszavonása után maradó terület tematikus előíráscsoportonként nem éri el az 1 ha-t, a fennmaradó terület a támogatásból kizárásra kerül , de ezen egységre felvett támogatás visszafizetési kötelezettsége nem keletkezik.  

További részletek az alábbi linken olvashatók:

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-agrr-krnyezetgazdlkodsi-kifizets-cm-vp4-1011-21-kdszm-felhvs

2021. október 14.