Magyar Kertépítők
Országos Szövetsége


Koronavírussal kapcsolatos hírek

Dr. Orlóci László úr
elnök részére

Kizárólag elektronikusan:

info@diszkerteszek.hu

Tárgy: Válasz dísznövény ágazatra vonatkozó megkeresésre

Tisztelt Elnök Úr!

Dr. Nagy István agrárminiszter úr és a magam nevében köszönettel fogadtuk 2021. március 10-én a dísznövény ágazatra vonatkozóan küldött elektronikus levelét.

Az Agrárminisztérium részéről alapvető célnak tartottuk a kormányzati döntések részletszabályainak kidolgozásában történő közreműködésünk során, hogy a lakosság napi ellátása szempontjából kulcsfontosságú mezőgazdasági termelés és az élelmiszer előállítás, forgalmazás ellátásához szükséges kereskedelmi egységek, szolgáltatások biztosítottak legyenek.

Társadalmi szokásaink és a virágboltok működése szempontjából fontos döntésnek tekintjük azt is, hogy a nőnapon még megvalósulhatott a virágok értékesítése a virágboltokon keresztül. A koronavírus járvány elleni védekezés keretében hozott ideiglenes szigorítások az eredményes védekezés és a hétköznapi élet fenntartásának szükségességének jegyében születtek, így a megjelent jogszabály alapján két eljárásmód még mindig alkalmazható a virágárusításra. Az egyik alapján a piacok standjain továbbra is személyes úton való értékesítést lehet folytatni. A másik lehetőség pedig a telefonos vagy internetes megrendelés, amelyek alapján az üzleteknek házhozszállításra van módjuk, csökkentve ezzel a személyek közötti közvetlen érintkezések, találkozások számát.

Bízunk benne, hogy a fenti lehetőségek igénybevételével a dísznövény ágazat szereplői az elkövetkező időszakban is gördülékenyen tudják majd munkájukat ellátni.

Tájékoztatásom elfogadását köszönöm.

Üdvözlettel,
dr. Feldman Zsolt
államtitkár

------------------------------------------------------------------------------------

Elnökségi összefoglaló a kertépítő szakma érintettségéről:
https://drive.google.com/file/d/1Lb8KZE_9cRwNGQGo0EilfwwJFPgiqH10/view?usp=sharing

------------------------------------------------------------------------------------

A járványhelyzettel kapcsolatos összefoglalók:
https://drive.google.com/file/d/12Si3eYVzqL_DynJurMSegeHDZDJF0ViK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qMJwBke2gmQ8BnMRzFUZJAsQ3JE4kEmT/view?usp=sharing

------------------------------------------------------------------------------------

Megjelent az EU Bizottság 2020/594 végrehajtási rendelete az élő fák és egyéb növények, hagymák, gumók, gyökerek és hasonlók, valamint a vágott virágok és díszítőlombozat ágazatában a piac stabilizálására irányuló intézkedésekről szóló megállapodások és határozatok engedélyezéséről, ami részletesen ITT olvasható.

------------------------------------------------------------------------------------

NAK Sajtóközlemény: VÍZKÉSZLETJÁRULÉK-FIZETÉSI MENTESSÉG a VESZÉLYHEZET IDEJÉRE

A mezőgazdasági ágazat mentesül a vízkészletjárulék-fizetési kötelezettség alól a járványügyi veszélyhelyzet idejére. Ez számos területen jelent segítséget a gazdálkodóknak.

„A vízkészletjárulék-fizetési kötelezettség veszélyhelyzet idején történő teljesítéséről” című, vonatkozó kormányrendelet - 123/2020. (IV. 16.) - április 16-án jelent meg. A megjelent módosítások értelmében a mezőgazdasági vízszolgáltatást igénybe vevő vízhasználók a  veszélyhelyzet idejére mentesülnek a vízkészletjárulék-fizetési kötelezettség alól. Ez egyaránt vonatkozik a növénytermesztés, az állattenyésztés, a vadgazdálkodás és a kapcsolódó szolgáltatások, az erdőgazdálkodás, valamint a halászat, halgazdálkodás területén tevékenykedőkre.

A mentesség a nyilatkozattételi és adatszolgáltatási kötelezettséget nem érinti, a mentességet a vízhasználók az éves és negyedéves bevallás során érvényesíthetik, külön nyilatkozattal. A külön nyilatkozat megtételének egyszerűsítése érdekében a Katasztrófavédelem készített egy formanyomtatványt (ezt a Katasztrófavédelem honlapján és a https://vkj.gov.hu oldalon is közzéteszik majd), amelyet az éves/negyedéves bevalláshoz csatoltan kell majd benyújtani.

------------------------------------------------------------------------------------

5. § 2020. december 31-ig a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati, vadászati ágazatba tartozó munkavégzés keretében megvalósuló alkalmi és idénymunka esetén az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvénytől (a továbbiakban: Efotv.) eltérően az Efotv. 1. § (4) bekezdésében és 2. § 1. pontjában meghatározott éves időtartam legfeljebb száznyolcvan nap, valamint az Efotv. 2. § 3. pont b) alpontjában meghatározott havi időtartam legfeljebb húsz naptári nap.
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/904cadd30854e61a1059a006f04a46fde911e929/megtekintes

------------------------------------------------------------------------------------

Az Agrárminisztérium 2020. április 3-án sajtóközleményben adott hírt arról, hogy idénymunka kereső portált indított a mezőgazdasági munkavállalók és munkáltatók hatékony egymásra találásának érdekében.

A mezőgazdasági idénymunka kereső hírportál a www.munkaszuret.hu linken érhető el, funkciói folyamatosan bővülnek.

A szaktárca célja az online platformmal, hogy a helyzet enyhítéseként és egyik megoldásaként segítse és megkönnyítse az élelmiszer alapanyagot előállítók és termelők összekapcsolását a potenciális munkavállalóikkal.

A portál lehetőséget teremt, hogy az agráriumban munkát kínáló vállalkozások közzétegyék az idénymunka lehetőségeiket. A munkavállalók pedig a számukra megfelelő feltételek alapján tudnak a meghirdetett álláslehetőségek között keresni és jelentkezni.

------------------------------------------------------------------------------------

ÚJ, KIEMELT TÁMOGATÁSÚ ÉS EMELT HITELÖSSZEGŰ AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA INDUL
https://www.kavosz.hu/hirdetmenyek/uj-kiemelt-tamogatasu-es-emelt-hitelosszegu-agrar-szechenyi-kartya-indul/?fbclid=IwAR1IyVJk2sjhMNrKAmuQZIx2eRhDR-pUF4RkgQ4iZCg-eZ62lEDBz9rILUM

------------------------------------------------------------------------------------

Agrárium támogatása:
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/ujabb-jelentos-dontesek-az-agrarium-tamogatasara?fbclid=IwAR1ch5TWCYSeWKma4kQLOJ3Sao2hkhKS4hB9m1E0wQGorYxytRK7s3mzNDw

------------------------------------------------------------------------------------

Dísznövény ágazatot is érintő Kormányrendelet:
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/c5c5bf027c6a87b58563fb499dcbaf14cf3dab90/megtekintes

------------------------------------------------------------------------------------

A járványhelyzet adóintézkedéseivel összefüggő adózói kérdésekre válaszol a NAV

A héten is számos új kérdés merült fel az adózók részéről. Ezeket veszi sorra és válaszolja meg a NAV.

Kérdés: Hogyan kell értelmezni a 61/2020. (III.23.) Korm. rendeletnek azt a szabályát, miszerint tényleges főtevékenységnek az tekinthető, amelyből az adózónak e rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30 százaléka származott? És  kizárólag egy tényleges főtevékenység ismerhető-e el?

Válasz: A 61/2020. (III.23.) Korm. rendelet 1-7. §-ai szerinti mentességek alkalmazására akkor van lehetőség, ha az adózó az 1. § (10) bekezdésben meghatározott tevékenységet tényleges főtevékenységként végzi. A vállalkozásnak egyetlen tényleges főtevékenysége lehet, ez pedig az a vállalkozási tevékenység, amelyből az adózónak a legtöbb bevétele származik.

A mentesség alkalmazhatóságát a következők szerint kell megállapítani:

(1) elsődlegesen összesíteni kell a vállalkozási bevételeket,

(2) meg kell állapítani, hogy melyik vállalkozási tevékenységhez köthető a legnagyobb összegű bevétel,

(3) ha e tevékenység a kedvezményezett tevékenységek körébe esik, akkor meg kell állapítani az adott vállalkozási tevékenységből származó bevételnek az összes bevételhez viszonyított arányát,

(4) ha a megállapított arány a 30 százalékot meghaladja, akkor a mentességek alkalmazására van lehetőség.

Arra nincs lehetőség, hogy több kedvezményezett tevékenysége bevételét is figyelembe vegye a 30 százalékos arányszám eléréséhez.

------------------------------------------------------------------------------------

NÉBIH felhívás:
https://portal.nebih.gov.hu/-/mentsuk-meg-a-viragkerteszeket-vegyunk-viragot-a-kerteszetektol?fbclid=IwAR0lYtKFWyWK_Ha7lTqI9gg85_kSSBhF6D0RGpPcip3QgO3ffXwpspZ623Y

------------------------------------------------------------------------------------

Bértámogatásokkal kapcsolatos tájékoztatás:
https://www.berugyek.hu/bertamogatas-munkavallalok-csokkentett-munkaidoben-torteno-foglalkoztatasa/?fbclid=IwAR1Mpr_QQtleXYyC7tBi3PeASnpiOHlrZHWrInLOlM3SA2FsiHcvg2ctEKI

------------------------------------------------------------------------------------

Piacokkkal kapcsolatos árusítási infomrációk:
file:///C:/Users/HP%20250/Downloads/%C3%81rus%C3%ADt%C3%A1si%20inform%C3%A1ci%C3%B3k_piacok.pdf

------------------------------------------------------------------------------------

NAK javaslatok a gazdaságvédelmi akciótervben:
http://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/koronavirus/101640-a-nak-javaslatai-is-bekerultek-a-gazdasagvedelmi-akciotervbe?fbclid=IwAR01a5UuO9JMFo1uBZaqO2qzWWl6fp1_yntW3O77Eje0qtBYWUXe1H1JLWw

------------------------------------------------------------------------------------

NAK lakossági felhívás:
Nem érhető el leírás a fényképhez.

------------------------------------------------------------------------------------

Beszámoló a Kertportál magazinban:
https://www.kertportal.hu/veszelyben-a-kerteszeti-agazat-a-koronavirus-jarvany-ujabb-aldozata/?fbclid=IwAR2ydsflPiMjUGDnje-ozYH_oefsCynD_EjcOBgkJytQxYgR0I8rdRK1YVk

------------------------------------------------------------------------------------

Mindent a díszkertészetről: beszélgetés Orlóci László szervezeti elnökkel | SZÓVETÉS PODCAST:
https://youtu.be/UHRm55Aqo5Q

------------------------------------------------------------------------------------

Virágos erkély mozgalom:
https://magyarmezogazdasag.hu/2020/04/02/viragos-erkely-mozgalom-kerteszetek-megmenteseert?fbclid=IwAR0Rtj3TOEzibzYdvgjpAfhkspYO_QgocIzcTyA33icYtzTKEJOA_Xj-B9A

------------------------------------------------------------------------------------

A képen a következők lehetnek: egy vagy több ember

------------------------------------------------------------------------------------

Beszámoló a díszkertész szakma veszteségéről:
https://www.edenkert.hu/vilagos-zold/zold-biznisz/koronavirus-jatvany-disznoveny-agazat/6524/?fbclid=IwAR3QuOnfgj2rHVXGUkgT6GfRWBXrrg0Tql4pjMCaJl9NvHrU3PDcb3aFs28

------------------------------------------------------------------------------------

Interjú Győrffy Balázzsal:
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200403/megvan-mivel-mentenek-az-elelmiszeripari-es-agrarcegeket-a-koronavirus-valsag-miatt-interju-a-nak-elnokevel-423910?fbclid=IwAR1XJ5eMDsSyxbkyPwywo74akFxeqmEMNg_l8PtF4vCgvWgPjBm4BYlv6-Y

------------------------------------------------------------------------------------

"Tájékoztatom, hogy a kijárási korlátozások alóli kivételek igazolására nincs előírt forma. Valójában a kijárási korlátozásokról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet nem írja elő, hogy engedély kell azokhoz a lakhelyelhagyásokhoz, amelyek megengedettek. A kertészeti kereskedelmi egységek nyitva tartására nincsenek korlátozó rendelkezések a kormányrendeletben.

A korábban felmerült, a 3,5 tonnát meg nem haladó teherjárművekkel való áruszállítás kapcsán azt a tájékoztatást kaptuk az Operatív Törzs Ügyeleti Központjától, hogy nincs tiltás vagy korlátozás ezekre vonatkozóan, a határon átengedik az ilyen járműveket is, ha árut szállítanak."

------------------------------------------------------------------------------------

Agrotredn beszámoló:
https://www.agrotrend.hu/hireink/bajba-kerult-a-disznovenyagazat-a-koronavirus-jarvany-miatt?fbclid=IwAR0xdyVtg_1AV0RgKOfOw7TM2Ct36I1BEyQbK4OY_HHDtn2fg0FDde9m5ac

 

 

 

2020. május 4.