Magyar Kertépítők
Országos Szövetsége


Elhunyt Kokics Tibor

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szövetségünk alapító és tiszteletbeli elnöke 2021. december 19-én elhunyt.

Alább olvasható  szakmai önéletrajza, ami jól mutatja, hogy milyen meghatározó egyénisége volt ő a kertépítő szakmának. 

Kokics Tibor, urbanista, általános kertész

Munkahelyek, szakmai tevékenység:
● Fejér Megyei Tanács, kertészeti előadó (1955-1957)
Feladat: megyei zöldfelület gazdálkodás igazgatási feladatainak ellátása
● Főkert: építésvezető, kirendeltség vezető (1957-1969)
Feladat: építésvezetés, parkok, kertek, sportpályák építése, fenntartása, kertek gondozása, szervezés, műszaki, gazdasági irányítás, kirendeltség vezetés
● Kertészeti Egyesülés, igazgató (1969-1994)
Feladat:
- a hazai díszkertészet teljes vertikumának, érdekképviselete, érdekvédelme, integrálása;
- városgazdálkodás, a városüzemeltetés, a zöldfelület gazdálkodás szervezése, a települések természeti környezetének fejlesztése;
- műszaki, technológiai, oktatási, kutatási feladatok támogatása, az elért eredmények adaptálása, terjesztése;
- nemzetközi kapcsolatok ápolása, hazai és külföldi szakkiállítások szervezése;

Ebben az időszakban a hazai virágkultúra, virágkötészet, a közízlés formálása, fejlesztése is a feladatai közé tartozott.

A 90-es évek újabb szakmai próbájaként a települések környezetszépítésének országos mozgalommá (Virágos Magyarország) szervezésében, irányításában, a millenniumi fásítási program beindításában, települési intézmények, elsősorban oktatási-nevelési intézmények esztétikus megjelenését segítette. 1993-1995 folyamán részt vett a felsőoktatási törvény kapcsán a háromlépcsős oktatási rendszer beindításában és tagja volt a zöldfelület gazdálkodási törvény előkészítő bizottságának.
Számos zöldfelület gazdálkodási konferenciát, szakmai, tanulmányi vitát szervezett.
1990 és 1995 között a Kecskeméti Főiskolán, majd 2005 és 2010 között a Budapesti Corvinus Egyetemen oktatott.
1994 és 1997 között a Gyümölcs és Dísznövény Kutató-Fejlesztő Rt. igazgatósági tagja, a dísznövénykutatás koordinátora volt.

Társadalmi tevékenység:
● Magyar Kertépítő és Fenntartó Vállalatok Szövetségének örökös tiszteletbeli elnöke
● Magyar Önkormányzati Főkertész Szövetségének alapító tagja, örökös tiszteletbeli elnöke
● Virágos Magyarországért környezetszépítő mozgalom szervezője, a Szervező Bizottság és a főzsűri első elnöke, örökös tiszteletbeli elnök
● Virágkötők és Virágkereskedők Szakmai Egyesülete tiszteletbeli tagja

Betöltött tisztségek:
● Magyar Gazdasági Kamara Településüzemeltetők Országos Szakmai Szövetségének főtitkára
● Kert- és Tájépítők Nemzetközi Szövetsége, magyar tagozat tagja
● Magyar Urbanisztikai Társaság városgazdasági tagozatának titkára
● Magyar Kertészeti Tanács tagja
● Település- és Területfejlesztők Szövetségének alapítója és első elnöke
● Dísznövénytermesztők és kereskedők szervezetének (Dísznövényszövetség) alapítója és
vezetőségi tagja
● Virágzó Magyar Kertkultúráért Alapítvány kuratóriumának első elnöke
● a Kertészeti Nívódíj és az Ormos Emlékérem egyik kezdeményezője
● IFLA, ICOMOS magyar tagozatának tagja

Publikációk:
● A 70-es években a Városgazdálkodás c. lapban jelentek meg írásai és tagja volt a szerkesztő bizottságnak.
● A 80-as években a Dísznövénytermesztés c. lap szerkesztőbizottságának tagja volt.
● A Munkaszükségleti kulcsszámok, a Parkfenntartási normatívák szakmai kiadványok szerkesztője.
● A Településfejlesztési füzetek (BM kiadvány) sorozatából Útmutató a temetők fenntartásához és az azzal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásához (1993) és Útmutató az önkormányzatok zöldfelületi feladatainak ellátáshoz (1996) c. kiadványok társszerzője
● A közkertek és szabad terek építésének műszaki követelményei c. könyv (2002)

Kitüntetések (valamennyi kitüntetést az adományozó szakmai indokkal adta):
● Magyar Urbanisztikai Társaság aranykoszorús jelvénye (1988)
● Széchenyi István emlékplakett (1989)
● Magyar Köztársaság Érdemrend Középkereszt (polgári tagozat) (1993)
● Räde Károly emlékérem (1994)
● Fejér Megyei Közgyűlés Széchenyi Viktor díj (1994)
● Ormos Imre emlékérem (1998)
● Kós Károly díj (2001)
● Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt (polgári tagozat) (2007)
● Budapesti Corvinus Egyetem „Egyetemért” emlékplakett (2013)
● Földművelésügyi Miniszter által adományozott Életfa Emlékplakett Ezüst Fokozata (2015)


2021. december 23.